ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ

 1. dosar de carton cu șină
 2. cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă;
 3. carnetul de muncă (original şi copie);
 4. carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 5. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 6. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 7. actele de stare civilă ale solicitantului(BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie) (original şi copie);
 8. livretul militar (original şi copie);
 9. diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 10. dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 11. adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 12. adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme).
 13. procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 14. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. adeverinţa care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
 16. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2020-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2020 este de 1442 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

Servicii electronice disponibile utilizatorilor autentificați pe portalul CNPP
__________________________________________

1523920 vizitări
__________________________________________
© 2020 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică - Aniela CIORTAN