ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ

 • Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 • Livretul militar (original si copie);
 • Diploma de studii (original si copie), Adeverinţa sau Foaie Matricola (original şi copie) din care să rezulte durata normală şi perioada anilor de studii absolviţi la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 • Dovada recunoaşterii de către statul român a cursurilor unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate(necesară)- unde este cazul;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • Procură specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  De ce să îmi fac cont?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________

  1376170 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică