Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă - (Anexa nr. 6 la norme) ;
 2. Carnetul de muncă - (original);
 3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original);
 4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original);
 5. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 6. Actele de stare civilă ale solicitantului Buletin/ Carte Identitate, Certificat de Naştere şi/ sau Certificat de căsătorie) - (original);
 7. Livret militar (original);
 8. Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 9. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituții de învăţământ universitar din străinătate;
 10. Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/ individual de muncă ( Anexa nr. 15 la norme ) (original);
 11. Adeverința privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, ( Anexa nr. 12 la norme, Anexa nr. 13 la norme, Anexa nr. 14 la norme ) - (original) .
 12. Procura specială, pentru mandatar - (în original) ;
 13. Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 - (original)
 15. Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2123688 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN