ALTE PRESTAȚII ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII
Casa Județeană de Pensii Publice Argeș este instituţia publică din România prin care acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum și o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale.

Personalul care isi desfășoara activitatea in cadrul expertizei medicale sunt:

  1. Indemnizatii prevazute de legi speciale
  2. Expertiza medicala
  3. Accidente de muncă și boli profesionale
  4. Programe software

Ca instituţie publică autonomă cu rol fundamental în susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, Casa Județeană de Pensii Publice Argeș are misiunea de a furniza servicii publice de calitate.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187673 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN