PENSII ŞI BENEFICII

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:
  1. Pensie pentru limită de vârstă
  2. Pensie anticipată
  3. Pensie anticipată parţial
  4. Pensie de invaliditate
  5. Pensie de urmaş
În sistemul public de pensii în afara pensiilor, se mai pot acordă, în conditiile legii, următoarele prestaţii:
  1. Tratament balnear, altul decât cel care se suportă de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
  2. Bilete de odihnă pentru asiguraţi;
  3. Ajutor de deces , în cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre aceştia.
Informaţiile se obţin de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş la
       Serviciul Stabiliri Prestații sau la Serviciul Plăți Prestații
Program cu publicul: Luni-Joi: 8:00-14:00; Vineri: 8:00-12:00
Adresă e-mail: relatii@cjparges.ro
Telefon: 0248/222394
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213517 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN