AJUTOR LUNAR PENTRU SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR - Legea nr. 578/2004

CONDIŢII DE ACORDARE
Potrivit dispozitiilor articolului 1 aliniat (1) din Legea 255/2007 pentru modificarea Legii 578/2004, Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar.
Ajutorul lunar se acordă soţului supravieţuitor care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevazută în anexa 5 din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
 • nu s-a recăsătorit după decesul soţlui;
 • durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul României;
 • nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se găseşte în una din următoarele situaţii:
 • desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă sau ca funcţionar public;
 • desfăşoară activitate în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecatoreşti;
 • este membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei mestesugăreşti;
 • este asociat unic, asociat, comanditar sau acţionar;
 • este administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;
 • este membru al unei asociaţii familiale;
 • este persoana autorizată sa desfăşoare activităţi independente;
 • este persoana angajată într-o instituţie internaţională, dacă nu este asiguratul acesteia;
 • realizează venituri din alte activităţi profesionale.
 • Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de catre beneficiari sunt mai mici de:
  364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilita în baza prevederilor Legii 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
  140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

  Ajutor de deces, în cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre aceştia.

  CUANTUMULUI AJUTORULUI LUNAR
  Cuantumul ajutorului lunar este de:
 • 90 lei lunar, pentru soţul supravieţuitor care se regăseşte în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a); pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
 • 35 lei lunar, pentru soţul supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.
 • Ajutorul lunar se acordă soţului supravieţuitor care, la data solicitării, în situaţia în care durata căsătoriei cu soţul decedat a fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporţional.
  STABILIREA DREPTURILOR
  Ajutorul lunar se acordă şi se plăteşte de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii
  Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
  La determinarea conditiei prevazuta de lege privind durata casatoriei se au in vedere numai ani intregi.
  Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii pensiilor, precum şi cele referitoare la răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, şi ajutorului lunar stabilit în condiţiile prezentei legi.

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI LUNAR PENTRU SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR

 • cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar ;
 • Declaraţie-tip pe proprie răspundere ;
 • Buletin/Carte de identitate ;
 • Certificat naştere;
 • Certificat căsătorie ;
 • Certificat deces;
 • Decizia/talonul de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare a solicitantului;
 • Deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a soţului decedat;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

  PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  Proiectul SIPOCA 35

  Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

  2187656 vizitari
  © 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN