EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

În sistemul public de pensii, asigurarea este:
  1. Obligatorie , prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi
  2. Facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii.
În sistemul public sunt contribuabili, după caz:
  1. Asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
  2. Angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
  3. Persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
  4. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului;
  5. Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
_________________________________________________________________________________
Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Serviciu Evidenţă Contribuabili
Program cu publicul: Luni-Joi: 8:00-14:00; Vineri: 8:00-12:00
Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
Telefon: 0248/222394, INT.126
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187664 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN