Despre C.J.P.ARGEŞ
Evidenţă Contribuabili
Pensii şi Beneficii
Bilete de tratament
Pensii Intenaţionale
A.M.B.P.
Transparenta CJP
Concursuri
Acte şi Formulare necesare
Legături cu Casele Judeţene

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE - CNPP

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

În sistemul public de pensii, asigurarea este:
  1. Obligatorie , prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi
  2. Facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii.
În sistemul public sunt contribuabili, după caz:
  1. Asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
  2. Angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
  3. Persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
  4. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului;
  5. Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
_________________________________________________________________________________
Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Serviciu Evidenţă Contribuabili, la etajul I
Adresă e-mail: evidentacontribuabili@cnpp.ro
Telefon: 0248/222394, INT.126
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ
__________________________________________

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________

INFORMAŢII INTERES PUBLIC

Formulare interes public
__________________________________________
Informaţii utile
__________________________________________
__________________________________________

1363418 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică