CONTRIBUABILI

În sistemul public de pensii, asigurarea este obligatorie, prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi facultativă, pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii.
În sistemul public sunt contribuabili, după caz:
 • Asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
 • Angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
 • Persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului;
 • Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1340965 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN