RAPORT DE EVALUARE – LEGEA 544 /2001 ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

 1. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2023 –LEGEA 544 DIN 2001
 2. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2022 –LEGEA 544 DIN 2001
 3. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2021 –LEGEA 544 DIN 2001
 4. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2020 –LEGEA 544 DIN 2001
 5. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2019 –LEGEA 544 DIN 2001
 6. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2018 –LEGEA 544 DIN 2001
 7. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2017 –LEGEA 544 DIN 2001

RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

 1. (pdf) RAPORT DE ACTIVITATE 2023, publicat 05.03.2024
 2. (pdf) RAPORT DE ACTIVITATE 2022, publicat Martie 2023
 3. (pdf) RAPORT DE ACTIVITATE 2021, publicat Martie 2022
 4. (pdf) RAPORT DE ACTIVITATE 2020, publicat Martie 2021

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

 1. (pdf) BULETIN INFORMATIV
 2. (pdf) LEGEA NR. 544 DIN 2001
 3. (pdf) LEGEA NR. 263/2010
 4. (pdf) H.G. NR. 123 DIN 2002 - NORME DE APLICARE
 5. (pdf) ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
 6. (pdf) / (doc) CERERE ACREDITARE PRESĂ
 7. (pdf) CERERE - TIP CONFORM LEGII NR.544/2001
 8. (pdf) CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE CF. LEGII

 1. (pdf) RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ I
 2. (pdf) RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ II

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187667 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN