Bilete de tratament

 

      

Criteriile in baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, in mod gratuit sau cu suportarea unei contributii

A. Criterii generale

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

      a) pensionar al sistemului public de pensii;

      b) asigurat al sistemului public de pensii;

      c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, n conformitate cu prevederile legale.

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta in Romania;

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotarare a Guvernuluiă

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPP prin redistribuire, se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni si unitati de cazare.

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenţa.

A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii si statiuni, proportional cu numarul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A.8. Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, dupa cum urmeaza:

      - cel putin 80% pentru pensionari;

      - pana la 20% pentru asigurati.

A.9. In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

      a. sezon

 • in perioada 15 mai > 31 august a fiecarui an;

        b. extrasezon

 • in celelalte perioade ale anului.

  A.10. Biletele de tratament balnear se acorda individual. n cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. In situatia neridicarii biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii pentru o serie, beneficiarul mai poate obtine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectiva sau, dupa caz, la cerere pentru o alta serie.

        


 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1340989 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN