LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2019 ;

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

Anexa 1 - Contractul de asigurare socială
Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR DECES, AJUTOR LUNAR

Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces
Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar

FORMULARE NECESARE PENTRU EXPERTIZA MEDICALA

Cerere pentru expertizarea capacitatii de munca

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE BILETE TRATAMENT

Cerere de acordare a biletului de tratament

FORMULARE NECESARE ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, dupa caz conform cu originalul
Copie după Declaraţia D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2, recipisa de validare a declaraţiei D112 (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul") aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile
Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
Copie C.I. a salariatului/ împuternicitului
Extras de cont in care se poate efectua plata indemnizaţiei

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS

Formular înscriere concurs
Declaraţie pe propria răspundere, conform O.U.G.24
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

__________________________________________

1417183 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică