; ;

LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat;
Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş

ALTE FORMULARE NECESARE

Cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari ;
Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar;
Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar ;
Cerere de acordare a biletului de tratament ;
Documentele justificative necesare recuperării ITM pentru acccidente de muncă şi boli profesionale;
Documentele tipizate necesare recuperării ITM, în format word, pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Cerere-tip (anexa nr. 39 pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare);
Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii;
Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1340962 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN