LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Vizualizare/Tipărire formular -- Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
Editare formular - Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
Editare formular - Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
Vizualizare formular - Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
Editare formular - Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
Vizualizare/Tipărire formular - Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2019
Editare formular - Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2019

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

Vizualizare/Tipărire formular - Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA
Editare formular - Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA
Vizualizare/Tipărire formular - Anexa 1 - Contractul de asigurare socială
Editare formular - Anexa 1 - Contractul de asigurare socială
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii
Editare formular - Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR DECES, AJUTOR LUNAR

Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces
Editare formular - Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
Editare formular - Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
Editare formular - Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
Editare formular - Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
Vizualizare/Tipărire formular - Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
Editare formular - Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
Vizualizare/Tipărire formular - Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar
Editare formular - Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar

FORMULARE NECESARE PENTRU EXPERTIZA MEDICALA

Vizualizare/Tipărire formular- Cerere pentru expertizarea capacității de muncă
Editare formular- Cerere pentru expertizarea capacității de muncă

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE BILETE TRATAMENT

Vizualizare/Tipărire formular - Cerere de acordare a biletului de tratament
Editare formular - Cerere de acordare a biletului de tratament

CERERI PENTRU ELIBERARE FORMULARE ȘI DOCUMENTE

Vizualizare/Tipărire formular - Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie (Anexa nr. 1)
Editare formular - Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie (Anexa nr. 1)

FORMULARE NECESARE ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Editare Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
Editare Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
Editare Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Acte însoțitoare:
  1. Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
  2. Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, dupa caz conform cu originalul
  3. Copie după Declaraţia D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2, recipisa de validare a declaraţiei D112 (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul") aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile
  4. Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
  5. Copie C.I. a salariatului/ împuternicitului
  6. Extras de cont in care se poate efectua plata indemnizaţiei

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS

Vizualizare/Tipărire Formular înscriere concurs
Vizualizare/Tipărire Declaraţie pe propria răspundere, conform O.U.G.24
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

__________________________________________

1460114 vizitări
__________________________________________
© 2008-2020 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică - Aniela CIORTAN