ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT

Cerere_Tip pentru acordarea biletului de tratament;
Actul de identitate – copie;
Cuponul - mandat postal de plată a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitate – original;
Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1340958 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN