ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT

Cerere_Tip pentru acordarea biletului de tratament;
Actul de identitate – copie;
Cuponul - mandat postal de plată a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitate – original;
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________

1394805 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică