ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ

  1. Dosar de carton cu șină;
  2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş; ;
  3. Certificat de deces (original si copie) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
  4. Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;
  5. Certificat de Naştere/ Buletin/Carte de identitate (copie);
  6. Carnet de muncă (original si copie);
  7. Livret militar (original si copie);
  8. Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
  9. Talonul de pensie al decedatului.

      Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2022 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2022 este de 1586 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1858396 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN