ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ

  1. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş; ;
  2. Certificat de deces (original) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
  3. Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;
  4. Certificat de Naştere/ Buletin/Carte de identitate ;
  5. Carnet de muncă (original);
  6. Livret militar (original);
  7. Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
  8. Talonul de pensie al decedatului.

      Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

PUNCTUL DE PENSIE - 2023-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2023 este de 1785 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


2047175 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN