ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI LUNAR PENTRU SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR

 • cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar ;
 • Declaraţie-tip pe proprie răspundere ;
 • Buletin/Carte de identitate ;
 • Certificat naştere;
 • Certificat căsătorie ;
 • Certificat deces;
 • Decizia/talonul de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare a solicitantului;
 • Deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a soţului decedat;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

  PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  Proiectul SIPOCA 35

  Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

  2208465 vizitari
  © 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN