ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE PARŢIALĂ

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parţială;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificării stagiului de cotizare;
 • Procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor.

  În cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin.(1) pct.I,II, III si IV din Legea nr. 263/2010, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de către angajator sau de către instituţia care efectueaza plata drepturilor de somaj, după caz, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii condiţiilor de pensionare.

  Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  De ce să îmi fac cont?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________

  1376194 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică