ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificării stagiului de cotizare;
 • Procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1340966 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN