Acte necesare pentru pensia anticipată

  • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipata
  • carnetul de munca (original si copie);
  • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
  • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
  • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
  • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
  • dovada certificarii stagiului de cotizare;
  • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
  • adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
  • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

           Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
          Ghişeul 1 la parter
          Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

  • Calculul pensiilor

    Punctul de pensie

    Valoarea punctului de pensie începând cu luna Ianuarie 2017 este de 917.5 lei
    *******************

    Informaţii de presă

    Plati 2016
    PLATI 2017
    Lista functiilor si veniturilor salariale
    Informatii utile

    1124976 vizitări
    © 2008-2016 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN