PROGRAME SOFTWARE UTILE PENTRU ANGAJATORI

Programul pentru realizarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010 (Download program)

NOU!!! Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, pentru veniturile platite incepand cu data de 10 Septembrie 2010.

Acesta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010.

Programele pot fi descarcate si de pe site-urile Caselor teritoriale de pensii (www.cnpp.ro) si de pe site-ul Casei de pensii a județului Argeș (www.cjparges.ro)

In consecinta, angajatorii care au si personal care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separata, cu urmatoarele particularitati:

 1. se completeaza codul unic de inregistrare al angajatorului;
 2. prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu $;
 3. campul CM , din anexa A11, se completeaza cu:
  1. 6 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din drepturi de autor si drepturi conexe;
  2. 7 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din desfasurarea activitatii in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
 4. campul NN , din anexa A11, se completeaza automat cu numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010, cu posibilitatea de modificare, fara a se depasi insa numarul maxim de zile lucratoare din luna;
 5. campul TVNdin anexa A11, se completeaza cu baza de calcul la care datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2010 echivalentul a 5 salarii medii brute este: 5*1836=9180 lei).
 6. se calculeaza numai contributia individuala de asigurari sociale (10.5%)

Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru beneficiarii OUG 58/2010 cu modificarile ulterioare se acceseaza din meniul principal [Administrare] -> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [OUG 58]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia. | Download |

Anexele A1.1, A1.2 si A1.4 - incepand cu raportarea lunii ianuarie 2010.

 1. Anexa 1.1 | Download A1.1 |
 2. Anexa 1.2 | Download A1.2 |
 3. Anexa explicativa 1.4 | Download A1.4 |
 4. Anexa explicativa 1.4 pentru raportarile in baza OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010) | Download A1.4 |

Descărcarea programulului pentru realizarea declaratiilor nominale pentru anii 2001 - 2010 (descărcare)

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213541 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN