INFORMAŢII PRIVIND ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Începând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca şi a bolilor profesionale.
Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:
 1. Prestaţii si servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
 2. Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională;
 3. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
 4. Indemnizaţie pentru trecerea temporară in alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă
 5. Compensate pentru atingerea integrităţii
 6. Despăgubiri în caz de deces
 7. Rambursări de cheltuieli
Toate aceste prestaţii se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boală profesională.
LEGISLAŢIE:
 1. Legea nr.346 din 5 iunie 2002 republicată
 2. Ordinul nr.450 din 6 iunie 2006 actualizat
Documentele justificative necesare decontării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sunt:
 1. Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
 2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
 3. Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
 4. Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
 5. Copii după Concediile medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 depuse la casele de asigurări de sănătate (conform cu originalul)
 6. Copie după Declaraţia D112 , Anexa 1.1 , Anexa 1.2 , Recipisa de validare a declaraţiei D112 aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul")
 7. Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
 8. Copie după actul de identitate a salariatului/ împuternicitului(C.I./B.I.)
 9. Extras de cont în care se poate efectua plata indemnizaţiei
Informaţiile se obţin de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Compartiment Accidente de muncă şi Boli Profesionale, la etajul I
Persoane contact: Maria CEAUŞU, Ionuţ OPREA
Adresă e-mail: ambp.arges@cnpp.ro

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213591 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN