INTEGRITATE INSTITUTIONALA

2024

(pdf) COMISIA DE EVALUARE ȘI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT CU PRILEJUL UNOR ACȚIUNI DE PROTOCOL ÎN EXERCITAREA MANDATULUI SAU A FUNCȚIEI ȘI DESTINAȚIA ACESTORA, POTRIVIT LEGII NR. 251/2004
data ultimei modificari 04.03.2024

2023

(pdf) PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ ÎN ANUL 2023
data ultimei modificari 13.11.2023
(pdf) RAPORTUL DE EVALUARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2022
data ultimei modificari 13.11.2023
(pdf) SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ȘI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REMEDIEREA ASPECTELOR CARE AU FAVORIZAT PRODUCEREA INCIDENTULUI
data ultimei modificari 22.03.2023
(pdf) COMISIA DE EVALUARE ȘI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT CU PRILEJUL UNOR ACȚIUNI DE PROTOCOL ÎN EXERCITAREA MANDATULUI SAU A FUNCȚIEI ȘI DESTINAȚIA ACESTORA, POTRIVIT LEGII NR. 251/2004
data ultimei modificari 04.01.2023

2022

(pdf) COD ETIC /DEONTOLOGIC/ DE CONDUITĂ
(pdf) DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ
(pdf) PLANUL DE INTEGRITATE AL INSTITUȚIEI
(pdf) SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ȘI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REMEDIEREA ASPECTELOR CARE AU FAVORIZAT PRODUCEREA INCIDENTULUI
data ultimei modificari 27.07.2022
(pdf) COMISIA DE EVALUARE ȘI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT CU PRILEJUL UNOR ACȚIUNI DE PROTOCOL ÎN EXERCITAREA MANDATULUI SAU A FUNCȚIEI ȘI DESTINAȚIA ACESTORA, POTRIVIT LEGII NR. 251/2004

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187699 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN