AVERTIZOR ÎN INTERES PUBLICLegea nr 361 din 16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public
Formular de raportare (pdf) / (doc)

Primirea raportărilor adresate Casei Județene de Pensii ARGEȘ se realizează prin următoarele mijloace:

 1. în scris, pe suport hârtie, la sediul Casei Județene de Pensii Argeș, sau prin intermediul serviciilor de posta sau curierat, la adresa: Pitești, Bld. I.C. Brătianu nr.38 (pe plic se va menționa: Către avertizor în interes public - Confidențial!);
 2. în format electronic la adresa de e-mail: avertizorinterespublic@cjparges.ro avertizorinterespublic@cjparges.ro, prin trimiterea formularului prevăzut în Anexa 1, parte integranta din prezenta decizie ;
 3. prin întâlnire „față în față", la cererea avertizorului. În acest caz, se întocmește un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnata oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. Întâlnirea „față în față" se realizează sub forma unei activități de consiliere, în vederea depunerii raportării în format scris.
Încălcări ale legii, conform art.3 pct.1 din Legea nr.361/2022, reprezinta fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:
 1. achizițiile publice;
 2. serviciile, produsele și piețele financiare, precum si prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 3. siguranța și conformitatea produselor;
 4. siguranța transportului;
 5. protecția radiologica și siguranța nucleara;
 6. siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 7. sănătatea publică;
 8. protecția consumatorilor;
 9. protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute in Anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022 , încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt mentionate la art.325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187669 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN