Despre
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

      Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile:

 1. muncii;
 2. familiei;
 3. egalitatii de sanse;
 4. protectiei sociale.

      In vederea realizarii rolului sau, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale indeplineste urmatoarele functii:

 1. de elaborare a strategiilor si proiectelor de acte normative, prin care se asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare in domeniul muncii, familiei, egalitatii de sanse si protectiei sociale;
 2. de elaborare a programelor in domeniul muncii, protectiei si securitatii sociale;
 3. de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
 4. de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
 5. de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si sef de misiune pentru Fondul social european;
 6. agentie de implementare si de autoritate de implementare pentru asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana in cadrul programelor PHARE, pentru domeniul sau de activitate;
 7. de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;
 8. de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
 9. de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv conducatorului executiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

        In exercitarea functiilor mentionate, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale indeplineste multiple atributii, dintre care, amintim:

         In domeniul politicilor sociale:

 10. identifica si elaboreaza politici publice in domeniul social, in colaborare cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale;
 11. evalueaza efectele sociale ale politicilor publice aflate in derulare;
 12. elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice initiate si implementate la nivelul ministerului;
 13. fundamenteaza, pe baza unor indicatori specifici, masuri de protectie sociala;
 14. avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si de organe ale administratiei publice centrale, pentru domeniul sau de activitate.

        In domeniul asigurarilor sociale si legilor speciale:

 15. elaboreaza politici si programe, in colaborare cu alte ministere si organe ale administratiei publice centrale, in domeniul pensiilor si al altor drepturi de asigurari sociale;
 16. exercita controlul asupra implementarii politicilor si programelor de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
 17. elaboreaza metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurari sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
 18. desfasoara activitati privind notificarea si raportarea catre Consiliul Concurentei a ajutoarelor de stat legiferate si acordate de Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
 19. elaboreaza legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementarii si functionarii sistemului de pensii administrate privat.
        
Adresa: Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
Telefon: +4021-313.62.67
Fax: +4021-315.85.56
E-mail: relatiicupublicul@mmssf.ro
Web-site: www.mmssf.roCalculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1340963 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN