Organigrama

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

BUCIU Adrian Consilier juridic superior

2

GEORGESCU Minodor Consilier juridic superior

3

BĂNICESCU Rinu Consilier juridic principal

4

OLĂRESCU Marius Sef serviciu

5

TEODORESCU Magdalena Consilier juridic superior

6

LAZĂR Dana Inspector

7

FLOREA Ana Octavia

8

SANDU Cristina Inspector superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de presă

PLATI 2018
PLATI 2018-
Informatii utile

1249739 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN