OrganigramaServiciu plăţi prestaţiiNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ARDELEANU Isabela Şef serviciu

2

NIŢU Ancuţa Elena Consilier superior

3

TOMA Ştefania Inspector superior

4

DAVIDOVICI Monica Inspector superior

5

IORDACHE Ana Inspector superior

6

STAN Rodica Mirela Inspector superior

7

DUNĂ Mihaela Inspector superior

8

RĂDULESCU Anca Referent superior

9

NAVACOVSCHI Maria Inspector superior

10

FLORESCU Maria Rodica Referent superior

11

FRATICA DRAGOMIR Mirela Consilier superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1340982 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN