OrganigramaServiciu plăţi prestaţiiNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ARDELEANU Isabela Şef serviciu

2

NIŢU Ancuţa Elena Consilier superior

3

TOMA Ştefania Inspector superior

4

DAVIDOVICI Monica Inspector superior

5

IORDACHE Ana Inspector superior

6

STAN Rodica Mirela Inspector superior

7

DUNĂ Mihaela Inspector superior

8

RĂDULESCU Anca Referent superior

9

NAVACOVSCHI Maria Inspector superior

10

FLORESCU Maria Rodica Referent superior

11

FRATICA DRAGOMIR Mirela Consilier superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2017 este de 1000 lei
*******************

Informaţii de presă

PLATI 2018
Informatii utile

1173078 vizitări
© 2008-2018 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN