COMUNICAREA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR ELECTRONICE OFERITE DE PORTALUL CNPP

Comunicarea prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul C.N.P.P. se poate realiza sub două forme:

 1. În cazul solicitanților care și-au creat cont pe portal se accesează secțiunea „COMPLETARE FORMULARE” ( link ) și se selectează tipul de cerere dorit;
 2. În cazul solicitanților care nu și-au creat cont pe portal :
  1. Solicitantul accesează Portalul CNPP în secțiunea ”COMUNICARE CU PUBLICUL” – DEPUNERE CERERI ȘI DOCUMENTE ( link );
  2. Selectează tipul de cerere dorit și completează formularul;
  3. Formularele necesare se descarcă, se completează și se semnează olograf, apoi vor fi încărcate în format JPEG, JPG,PNG,XML, CMS sau PDF;

Procedura de obținere a unui cont online este detaliată în secțiunea De ce să îmi fac cont?”, din Portal.

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Acest flux este necesar pentru menținerea integrității datelor personale proprii. Acordul utilizării datelor personale este dat prin introducerea datelor personale și semnarea olografă a acestei cereri. Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de instituție publică de interes național, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, Casa Națională de Pensii Publice, CNPP are responsabilitatea de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Tipurile de prestații care pot fi solicitate prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP:

 1. Toate tipurile de prestații care sunt acordate de CNPP și casele teritoriale de pensii;
 2. Servicii electronice pe zona de evidență contribuabili:
  1. Evidența contractelor de asigurare socială;
  2. Evidența declarațiilor de asigurare socială;
  3. Evidența declarațiilor nominale A11 și A12/D112;
 3. Vizualizarea informațiilor centralizate referitoare la: istoricul carierei de asigurat, stagii de cotizare, viramente Pilonul II;
 4. Soluționarea cererilor persoanelor fizice și juridice care se adresează CNPP în vederea emiterii formularelor privind atestarea legislației aplicabile (formularele A1, respectiv certificate de atestare a legislației aplicabile întocmite în baza acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este);
 5. Soluționarea cererilor executorilor judecătorești care se adresează CNPP în vederea obținerii informațiilor despre debitori - persoane fizice;
 6. Soluționarea cererilor persoanelor juridice care solicită prestații din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:
  1. despăgubiri în caz de deces;
  2. rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei unui accident de muncă impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
  3. rambursarea de cheltuieli ocazionate de transportul necesar pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
  4. indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;
  5. indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă;
  6. indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213588 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN