AJUTOR DE DECES

A. CONDIŢII DE ACORDARE
Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:
 1. soţul supravieţuitor,
 2. copilul
 3. părintele,
 4. tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
B. DOCUMENTELE NECESARE ŞI PLĂTITORII DE DREPTURI

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces soţ/soţie

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, în copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în copie;
 6. Facturi fiscale, şi anume: chitanţa în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces fiu sau fiică:

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de naştere fiu sau fiică, în copie;
 5. Certificat de căsătorie, în copie în cazul în care solicită fiica;
 6. Actul de identitate al solicitantului fiu/fiică, în copie;
 7. Facturi fiscale, şi anume: chitanţa, în original, emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces membru de familie soţ/soţie:

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, în copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în copie;
 6. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înhumare si ca nu realiza venituri, ca la data decesului defunctul nu era salariat, nu avea pensie de STAT, CAP, MApN, IOVR, MI si nu realiza venituri din activitati private;
 7. Certificat fiscal - adeverinţa de venit de la primărie prin care să rezulte că decedatul nu figurează în evidentele fiscale cu venituri impozabile;
 8. Facturi fiscale, şi anume: chitanţă, în original, emisa pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces ginere:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de nastere fiică decedatului in copie;
 5. Certificat de căsătorie ginere, în copie;
 6. Actul de identitate al ginerelui, în copie;
 7. facturi fiscale şi anume: chitanţa, în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces noră:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. certificat de nastere fiu, în copie;
 5. Certificat de casatorie nora, în copie;
 6. Actul de identitate al norei, în copie;
 7. Facturi fiscale si anume: chitanţa, în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces întreţinător:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, in original şi copie;
 4. Actul de identitate al întreţinătorului în copie;
 5. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare si ca a fost unicul intretinator al defunctului.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:

 1. Angajator, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 2. Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 3. Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaraţie sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligaţia ca după efectuarea plăţii să înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT ", data, semnatura şi stampila.
În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă şi Plati Beneficii
În cazul decesului asiguratului cu Declaraţie sau Contract de asigurare actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă Contribuabili şi Informatică
În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
C. MOD DE CALCUL ŞI PLATĂ

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

ANUL
LUNA
VALOAREA AJUTORULUI DE DECES (lei)
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
2018
06 ianuarie
4.162
2.081
1 ianuarie - 05 ianuarie
3.131
1.566
2017
20 feb
3.131
2.081
1 ianuarie - 19 februarie
2.681
1.341
2016
20 februarie
2.681
1.341
2015
Ianuarie
2.415
1.208
2014
Ianuarie
2.298
1.149
2013
Ianuarie
2.223
1.112
2012
Ianuarie
2.117
1.059
2011
Ianuarie
2.022
1.011
2010
Ianuarie
1.836
918
2009
Ianuarie
1.702
851
2008
Ianuarie
1.550
775
2007
Ianuarie
1.270
635
2006
Ianuarie
1.077
538
2005
Iulie
940
470
2005
Ianuarie
9.400.000
4.700.000
2004
Ianuarie
7.682.000
3.841.000
2003
Ianuarie
6.962000
3.481.000
2002
Ianuarie
5.582.000
2.791.000
2001
Aprilie
4.500.000
2.250.000
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________

1376201 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică