PENSII ŞI BENEFICII

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:
  1. Pensie pentru limită de vârstă
  2. Pensie anticipată
  3. Pensie anticipată parţial
  4. Pensie de invaliditate
  5. Pensie de urmaş
În sistemul public de pensii în afara pensiilor, se mai pot acordă, în conditiile legii, următoarele prestaţii:
  1. Tratament balnear, altul decât cel care se suportă de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
  2. Bilete de odihnă pentru asiguraţi;
  3. Ajutor de deces , în cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre aceştia.
__________________________________________

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________

INFORMAŢII INTERES PUBLIC

Formulare interes public
__________________________________________
Informaţii utile
__________________________________________
__________________________________________

1363427 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică