PRESTAŢII

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:
 • Pensie pentru limită de vârstă;
 • Pensie anticipată;
 • Pensie anticipată parţială;
 • Pensie de invaliditate;
 • Pensie de urmaş.
 • În sistemul public de pensii în afara pensiilor, se mai pot acordă, în conditiile ţegii, următoarele prestaţii:
 • Tratament balnear, altul decât cel care se suportă de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
 • Bilete de odihnă pentru asiguraţi;
 • Ajutor de deces, în cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre aceştia.
 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1340986 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN