STAGII DE COTIZARE

În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI şi alin. (2)
Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate în condiţiile art. 31 alin. (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.
În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
 1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 4. a beneficiat, în perioada 01 aprilie 2001 - 01 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 5. a beneficiat, începând cu data de 01 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de muncă cauzată de accident de munca şi boli profesionale;
 6. a beneficiat, începând cu data de 01 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 7. a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de aparare natională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor aliniatului 2, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
Persoanele prevăzute mai sus beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.
Perioadele asimilate mai sus se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale in conditiile prevazute de prezenta lege
Asiguraţii îşi pot vizualiza online stagiu de cotizare realizat după data de 01.04.2001 înregistrându-se pe portalul Casei naţionale de Pensii Publice, la secţiunea De ce sa-mi fac cont?
Adeverinţa privind stagiu de cotizare se eliberează de către Casa Judeţeană de Pensii Argeș, la cererea asiguraţilor.
______________________________________________________________________________
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş,
       Serviciu Evidenţă Contribuabili, la etajul I, Ghişeul Nr. 5
Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

ACTELE NECESARE:

 • (doc) Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii;
 • (pdf) Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii;
 • Act de Identitate BI/ CI (copie).
 • ______________________________________________________________________________
  Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Serviciu Evidenţă Contribuabili
  Program de lucru >> click aici
  Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
  Telefon: 0248/222394, INT.126
  Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ