PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.
Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea varstei standard de pensionare se va realizeaza conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010.
Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare conform eşalonării prevazute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010.
Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare si au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite sau speciale de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului 1 sau 2 la Legea 263\2010.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ

 • Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 • Livretul militar (original si copie);
 • Diploma de studii (original si copie), Adeverinţa sau Foaie Matricola (original şi copie) din care să rezulte durata normală şi perioada anilor de studii absolviţi la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 • Dovada recunoaşterii de către statul român a cursurilor unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate(necesară)- unde este cazul;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • Procură specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici