PENSIA ANTICIPATĂ PARŢIALĂ

Asiguraţii pot solicita pensie anticipată parţială dacă au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăsit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele în care asiguratul:
 • a beneficiat pensie de invaliditate
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora
 • a satisfăcut serviciul militar, ca militar în termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau în prizonierat
 • Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75 % pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea conditiilor pentru limită de vârstă.
  La data indeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuariisi prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale, trecerea se face la cerere.
  Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE PARŢIALĂ

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parţială;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificării stagiului de cotizare;
 • Procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor.

  În cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin.(1) pct.I,II, III si IV din Legea nr. 263/2010, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de către angajator sau de către instituţia care efectueaza plata drepturilor de somaj, după caz, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii condiţiilor de pensionare.

  Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici