PENSIA DE INVALIDITATE

Au dreptul la pensie de invaliditate, asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
 • Accidentelor de muncă şi Bolilor profesionale, conform legii
 • Neoplaziilor, Schizofreniei şi SIDA
 • Bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legatură cu munca.
 • Beneficiază de pensie de invaliditate şi:
 • Asiguraţii care satisfac obligaţii militare
 • Elevii, Ucenicii şi Studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
 • Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauză
 • GRADELE DE INVALIDITATE
 • gradul I, caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de auto-conducţie sau de orientare spatială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 • gradul II, caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce şi de a se orienta spaţial, fără ajutorul altei persoane;
 • gradul III, caracterizat prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.
 • STAGIUL DE COTIZARE NECESAR
  Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite sau unor accidente care nu au legătura cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta conform tabelului nr 3 la lege.
 • Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguratii care, până la data ivirii invalidităţii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul anterior.
 • Asiguraţilor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de pensii de invaliditate dacă au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare prevazut în tabelul de mai sus, în raport cu vârsta avută la data expertizării.
 • Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care la data ivirii invalidităţii nu mai au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile cerute de lege cu privire la vârsta şi stagiu de cotizare realizat.
 •       

  Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
 • decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • adeverinta din care sa rezulte încetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul )
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii (original si copie) si foaie matricola (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • dovada calitatii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret-Lege nr.118/1990 ( certificat de luptator si brevet )
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul).

         Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1 la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici