AJUTOR DE DECES

A. CONDIŢII DE ACORDARE
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
 1. soţul supravieţuitor,
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 3. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
B. DOCUMENTELE NECESARE ŞI PLĂTITORII DE DREPTURI

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces soţ/soţie

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, în copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în copie;
 6. Facturi fiscale, şi anume: chitanţa în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces fiu sau fiică:

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de naştere fiu sau fiică, în copie;
 5. Certificat de căsătorie, în copie în cazul în care solicită fiica;
 6. Actul de identitate al solicitantului fiu/fiică, în copie;
 7. Facturi fiscale, şi anume: chitanţa, în original, emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces membru de familie soţ/soţie:

 1. Cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari ;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, în copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în copie;
 6. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înhumare si ca nu realiza venituri, ca la data decesului defunctul nu era salariat, nu avea pensie de STAT, CAP, MApN, IOVR, MI si nu realiza venituri din activitati private;
 7. Certificat fiscal - adeverinţa de venit de la primărie prin care să rezulte că decedatul nu figurează în evidentele fiscale cu venituri impozabile;
 8. Facturi fiscale, şi anume: chitanţă, în original, emisa pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces ginere:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. Certificat de nastere fiică decedatului in copie;
 5. Certificat de căsătorie ginere, în copie;
 6. Actul de identitate al ginerelui, în copie;
 7. facturi fiscale şi anume: chitanţa, în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces noră:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, în original şi copie;
 4. certificat de nastere fiu, în copie;
 5. Certificat de casatorie nora, în copie;
 6. Actul de identitate al norei, în copie;
 7. Facturi fiscale si anume: chitanţa, în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare.

Actele necesare pentru plata ajutorului de deces întreţinător:

 1. Cerere - tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Cupon pensie decedat;
 3. Certificat de deces, in original şi copie;
 4. Actul de identitate al întreţinătorului în copie;
 5. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inhumare si ca a fost unicul intretinator al defunctului.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:

 1. Angajator, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 2. Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 3. Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaraţie sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligaţia ca după efectuarea plăţii să înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT ", data, semnatura şi stampila.
În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă şi Plati Beneficii
În cazul decesului asiguratului cu Declaraţie sau Contract de asigurare actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă Contribuabili şi Informatică
În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
C. MOD DE CALCUL ŞI PLATĂ

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

ANUL
LUNA
VALOAREA AJUTORULUI DE DECES (lei)
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
2018
06 ianuarie
4.162
2.081
1 ianuarie - 05 ianuarie
3.131
1.566
2017
20 feb
3.131
2.081
1 ianuarie - 19 februarie
2.681
1.341
2016
20 februarie
2.681
1.341
2015
Ianuarie
2.415
1.208
2014
Ianuarie
2.298
1.149
2013
Ianuarie
2.223
1.112
2012
Ianuarie
2.117
1.059
2011
Ianuarie
2.022
1.011
2010
Ianuarie
1.836
918
2009
Ianuarie
1.702
851
2008
Ianuarie
1.550
775
2007
Ianuarie
1.270
635
2006
Ianuarie
1.077
538
2005
Iulie
940
470
2005
Ianuarie
9.400.000
4.700.000
2004
Ianuarie
7.682.000
3.841.000
2003
Ianuarie
6.962000
3.481.000
2002
Ianuarie
5.582.000
2.791.000
2001
Aprilie
4.500.000
2.250.000