PENSIA ANTICIPATĂ

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 8 ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard de pensionare.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţial nu se au în vedere perioadele în care asiguratul:
 • a beneficiat pensie de invaliditate
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora
 • a satisfăcut serviciul militar, ca militar în termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau în prizonierat
 • Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.
  La implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de lege pensia anticipata devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.
  Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
 • Actele prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
 • Adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 • Dovada certificării stagiului de cotizare;
 • Procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
 • Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
 • Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  De ce să îmi fac cont?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________

  1376232 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică