OrganigramaDirecţia economică, evidenţa contribuabiliNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia


Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2017 este de 1000 lei
*******************

Informaţii de presă

Plati 2016
PLATI 2017
Lista functiilor si veniturilor salariale
Informatii utile

1152370 vizitări
© 2008-2016 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN