OrganigramaDirecţia economică, evidenţa contribuabiliNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia


Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2017 este de 1000 lei
*******************

Informaţii de presă

PLATI 2018
Informatii utile

1173076 vizitări
© 2008-2018 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN