OrganigramaServiciul stabiliri prestaţiiNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ANTEA Elena Ecaterina Consilier superior

2

VITAN Cornelia Inspector principal

3

DIACONESCU Catalin Marius Inspector superior

4

PANĂ Nicoleta Inspector superior

5

DUMITRASCU Mariana Inspector principal

6

PĂTRAŞCU Mihaela Laura Inspector superior

7

RĂDUCANU Mihaela Roxana Inspector superior

8

MIDUŞ Cristina Inspector superior

9

POPESCU Daniela Inspector superior

10

MOSOIA Mihaela Inspector superior

11

PETRICĂ Alice Clara Inspector superior

12

MOSOIA Iulian Marian Inspector superior

13

DĂNESCU Emilia Inspector superior

14

BADEA Ileana Valentina Inspector superior

15

TUDORA Gabriela Inspector superior

16

GROŞANU Diana Inspector superior

17

STOENESCU Otilia Elena Inspector superior

18

GHERGHE Cornel Marius Inspector superior

19

MARINESCU Alina Inspector asistent

20

DOCHINOIU Ioan Inspector superior

21

STOIAN Paula Inspector principal

22

Pandele Liliana Lisandrina Inspector superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Ianuarie 2017 este de 917.5 lei
*******************

Informaţii de presă

Plati 2016
PLATI 2017
Lista functiilor si veniturilor salariale
Informatii utile

1124969 vizitări
© 2008-2016 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN