OrganigramaServiciu evidenţă contribuabiliNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

CRISTESCU Liliana Şef serviciu

2

LUCA Mirela Consilier superior

3

STROESCU Vasile Consilier superior

4

TOMA Roxana Inspector superior

5

TOMA Laura Inspector superior

6

CIOBOATĂ Gabriel Inspector superior

7

LANGĂ Alina Inspector superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Ianuarie 2017 este de 917.5 lei
*******************

Informaţii de presă

Plati 2016
PLATI 2017
Lista functiilor si veniturilor salariale
Informatii utile

1124970 vizitări
© 2008-2016 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN