OrganigramaServiciu financiar contabilitateNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

RADU Mirela Şef serviciu

2

BACRIA Marilena Consilier superior

3

SANDU Luminiţa Consilier superior

4

DINCĂ Elena Inspector principal

5

NEAGU Ionela Inspector principal

6

BUCULESCU Ecaterina Referent superior

7

FRANCZEN Dana Referent superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2017 este de 1000 lei
*******************

Informaţii de presă

PLATI 2018
Informatii utile

1173091 vizitări
© 2008-2018 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN