OrganigramaServiciu financiar contabilitateNr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

RADU Mirela Şef serviciu

2

BACRIA Marilena Consilier superior

3

SANDU Luminiţa Consilier superior

4

DINCĂ Elena Inspector principal

5

NEAGU Ionela Inspector principal

6

BUCULESCU Ecaterina Referent superior

7

FRANCZEN Dana Referent superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1341005 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN