DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERES

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Director executiv

1

ENACHE Aida Ionela Director Executiv
Compartimentul Audit

2

CSEGEDI Celia Auditor superior
Serviciul legislaţie, contencios şi executare silită

3

OLARESCU Marius Sef serviciu

4

STEFAN Cristina Consilier juridic

5

BUCIU Adrian Consilier juridic

6

BANICESCU Rino Consilier juridic

7

GEORGESCU Minodor Consilier juridic

8

LAZAR Dana Inspector superior

9

SANDU Cristina Inspector superior

10

TEODOESCU Magdalena Consilier superior
Compartiment Informatică

11

SUSCHINĂ Nicoleta Georgeta Consilier superior

12

IONICĂ Adrian Inspector superior
Serviciul resurse umane, comunicare, relaţii publice

13

RĂDULESCU Carmen Inspector principal

14

RADU Amada Teodora Inspector superior

15

DANESCU Nora Elena Ispector asistent

16

NECULAE Mariana Referent

17

PETRESCU Carmen Referent

18

CIOT Filofteia Iulia Referent superior
Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

19

HIRICĂ Despina Consilier superior

20

CEAUŞU Maria Consilier principal
Serviciu financiar contabilitate

21

RADU Mirela Şef serviciu

22

BACRIA Marilena Consilier superior

23

SANDU Luminiţa Consilier superior

24

DINCĂ Elena Inspector principal

25

NEAGU Ionela Inspector principal

26

BUCULESCU Ecaterina Referent superior

27

FRANCZEN Dana Referent superior
Compartiment gestiune bilete de tratament

28

BIRCA Marius Inspector principal

29

CRUCERU Andrei Consilier juridic
Serviciu evidenţă contribuabili şi Informatică

30

CRISTESCU Liliana Şef serviciu

31

LUCA Mirela Consilier superior

32

STROESCU Vasile Consilier superior

33

TOMA Roxana Inspector superior

34

TOMA Laura Inspector superior

35

CIOBOATĂ Gabriel Inspector superior

36

LANGĂ Alina Inspector superior
Compartiment achiziţii publice

37

FLOREA Sorin Inspector superior
Serviciul stabiliri prestaţii

38

ANTEA Elena Ecaterina Consilier superior

39

VITAN Cornelia Inspector principal

40

DIACONESCU Catalin Marius Inspector superior

41

PANĂ Nicoleta Inspector superior

42

DUMITRASCU Mariana Inspector principal

43

PĂTRAŞCU Mihaela Laura Inspector superior

44

RĂDUCANU Mihaela Roxana Inspector superior

45

MIDUŞ Cristina Inspector superior

46

POPESCU Daniela Inspector superior

47

MOSOIA Mihaela Inspector superior

48

PETRICĂ Alice Clara Inspector superior

49

MOSOIA Iulian Marian Inspector superior

50

DĂNESCU Emilia Inspector superior

51

BADEA Ileana Valentina Inspector superior

52

TUDORA Gabriela Inspector superior

53

GROŞANU Diana Inspector superior

54

STOENESCU Otilia Elena Inspector superior

55

GHERGHE Cornel Marius Inspector superior

56

MARINESCU Alina Inspector asistent

57

DOCHINOIU Ioan Inspector superior

58

STOIAN Paula Inspector principal

59

Pandele Liliana Lisandrina Inspector superior
Compartiment pensii internaţionale

60

MARINESCU Ionut Paul Inspector principal
Serviciu plăţi prestaţii

61

ARDELEANU Isabela Şef serviciu

62

NIŢU Ancuţa Elena Consilier superior

63

TOMA Ştefania Inspector superior

64

DAVIDOVICI Monica Inspector superior

65

IORDACHE Ana Inspector superior

66

STAN Rodica Mirela Inspector superior

67

DUNĂ Mihaela Inspector superior

68

RĂDULESCU Anca Referent superior

69

NAVACOVSCHI Maria Inspector superior

70

FLORESCU Maria Rodica Referent superior

71

FRATICA DRAGOMIR Mirela Consilier superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1340987 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN