CALCULUL PENSIILOR

 

   CUANTUMUL(VALOAREA) PENSIEI se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asigurat in perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie. PUNCTAJUL MEDIU ANUAL se determina prin impartirea numarului de puncte, realizat prin insumarea punctajelor anuale realizate in perioada de cotizare, la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare, prevazut de lege.

   PUNCTAJUL ANUAL se dermina prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizate in fiecare luna.

   NUMARUL DE PUNCTE realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau dupa caz,a venitului lunar asigurat, care a contribuit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.

Pentru PERIOADELE ASIMILATE stagiului de cotizare , la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza:

   cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective(cu exceptia altor categorii de pensii decat pensia de invaliditate) sau salariul minim brut sau net;

   25% din salariul mediu brut lunar din perioadele respective, in cazul in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, pe durata normala a studiilor (cu conditia absolvirii acestora), a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in pionierat sau salariul minim brut sau net

   Pentru stagiul potential , acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: 0.75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv handicap grav; 0.60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv handicap accentuat; 0.40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv handicap mediu

VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE

   Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut lunar, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat din anul iesirii la pensie.

   Daca se constata abateri mai mari de 10% intre salariul mediu brut lunar realizat fata de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu Ministerul Finantelor Publice, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar.

   Punctajul anual al asiguratului nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic, pentru stagiul de cotizare realizat dupa data de 1 aprilie 2001

     Valoarea punctului de pensie in ultimii 3 ani

Nr. crt
Data modificării
Valoarea punctului de pensie(lei)
prin Legea
1 04. 2001 1.597.232 Dec. prez. CNPAS nr.71/20.04.2001
2 06. 2001 1.693.066 HG nr.523/31.05.2001
3 09. 2001 1.762.482 HG nr.781/21.08.2001
4 12. 2001 1.885.856 HG nr. 1169/21.11.2001
5 03. 2002 1.999.008 HG nr.195/28.12.2002
6 06. 2002 2.098.959 HG nr.518/23.05.2002
7 09. 2002 2.161.928 HG nr.920/22.08.2002
8 12. 2002 2.252.729 HG nr.1301/20.11.2002
9 01. 2003 2.265.701 HG nr. 1474/12.12.2002
10 03. 2003 2.345.001 HG nr. 218/27.02.2003
11 06. 2003 2.408.317 HG nr. 614/29.05.2003
12 09. 2003 2.472.138 HG nr. 1206/22.08.2003
13 12. 2003 2.584.775 HG nr. 1383/27.11.2003
14 01. 2004 2.652.000 Legea nr.519/03.12.2003
15 03. 2004 2.705.040 HG nr. 263/26.02.2004
16 06. 2004 2.759.141 HG nr. 808/27.05.2004
17 9.2004 2.869.507 HG nr. 1297/19.08.2004
18 1.2005 2.955.592 Legea nr.512/22.11.2004
19 1.2006 323.1 Legea nr.380/15.12.2005
20 9.2006 339.3 OUG nr.42/16.08.2006
21 12.2006 396.2 OUG nr.90/20.11.2006
22 1.2007 396.2 Legea nr.487/2006
23 9.2007 416
24 11.2007 541
25 1.2008 581.3
26 10.2008 697.5 OUG nr.108/2008
27 10.2009 732.8
28 01.2013 762.1
29 01.2014 790.7
30 01.2015 830.2 Legea 187/2014
31 01.2016 871.7
32 01.2017 917.5

   Asiguratii care dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0.3% pentru fiecare luna, respectivcu 3.6% pentru fiecare an suplimentar

CNPAS comunica anual asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare


Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Anunţuri pentru cetăţeni
Informatii utile

1341021 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN