ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES SOŢ/SOŢIE

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de căsătorie, (copie și original);
 6. Actul de identitate al solicitantului(CI/BI), (copie și original);
 7. Facturi fiscale (copie și original), şi anume: chitanţa în original emisă pe numele solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - FIU SAU FIICĂ

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de naştere fiu sau fiică, (copie și original);
 6. Certificat de căsătorie, în copie în cazul în care solicită fiica, (copie și original);
 7. Actul de identitate al solicitantului fiu/fiică (CI/BI), (copie și original);
 8. Facturi fiscale (CI/BI), şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES MEMBRU DE FAMILIE - SOȚ SAU SOȚIE

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de căsătorie, (copie și original);
 6. Actul de identitate al solicitantului(CI/BI), (copie și original);
 7. Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare, că nu realiza venituri și că la data decesului defunctul nu era salariat, nu primea pensie de STAT , CAP, MAPN, IOVR, MI si nu realiza venituri din activitati private;
 8. Facturi fiscale(copie și original), și anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot sau chitanța emisă pe numele solicitantului de la sicriu, în original

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - GINERE

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de nastere pentru fiică, (copie și original);
 6. Certificat de căsătorie al ginerelui, (copie și original);
 7. Actul de identitate al ginerelui(CI/BI), (copie și original);
 8. Facturi fiscale (copie și original) şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată..

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - NORĂ:

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. certificat de nastere pentru fiu, (copie și original);
 6. Certificat de căsătorie al norei, (copie și original);
 7. Actul de identitate al norei(CI/BI), (copie și original);
 8. Facturi fiscale (copie și original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată;

ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - ÎNTREŢINĂTOR

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de decesș
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Actul de identitate al întreţinătorului,(CI/BI), (copie și original);
 6. Declaratie notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormântare și a fost unicul întreținător al defunctului (autentificata);
 7. Facturi fiscale (copie și original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată..

ACTE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITA FIICA SAU FIUL PENSIONAR PENTRU UN PĂRINTE (TATA/MAMA)

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de naștere fiu sau fiică, (copie și original);
 6. Certificat de casătorie, (copie și original);
 7. Actul de identitate(CI/BI), (copie și original);
 8. Declaratie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare, că nu realiza venituri și că la data decesului, defunctul nu era salariat, nu primea pensie de STAT, CAP, MAPN, IOVR, MI și nu realiza venituri din activități private;
 9. Facturi fiscale (copie și original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu.

ACTE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES, ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA SAU TATĂL SUNT PENSIONARI PENTRU COPIII PROPRII, COPIII ADOPTAȚI, COPIII AFLAȚI ÎN PLASAMENT FAMILIAL SAU CEI ÎNCREDINTAȚI SPRE CREȘTEREA ȘI EDUCAREA FAMILIEI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI SAU DACĂ ISI CONTINUA STUDIILE, PANA LA TERMINAREA ACESTORA, FĂRĂ A DEPĂȘI VÂRSTA DE 26 DE ANI, PRECUM ȘI COPIII INCAPABILI DE MUNCĂ INDIFERENT DE VÂRSTĂ, DACĂ ȘI-AU PIERDUT CAPACITATEA DE MUNCA ÎNAINTEA VÂRSTELOR MENȚIONATE

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 3. Cupon pensie decedat;
 4. Certificat de deces, (copie și original);
 5. Certificat de naștere copil, (copie și original);
 6. Actul de identitate(CI/BI), (copie și original);
 7. Adeverința care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
 8. Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani ;
 9. Declaratie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormantare;
 10. Facturi fiscale (copie și original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:

 1. Angajator, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 2. Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 3. Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaraţie sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligaţia ca după efectuarea plăţii să înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT ", data, semnatura şi stampila.
În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă şi Plati Beneficii
În cazul decesului asiguratului cu Declaraţie sau Contract de asigurare actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteană de Pensii Argeş, Serviciul Evidenţă Contribuabili şi Informatică
În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.
Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2023-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2023 este de 1785 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

INFORMAȚII INTERES PUBLIC
___________________________________________________________________________

1985905 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN