Prezentare generală a Serviciului de Expertiză Medicală
Expertiza medicală si recuperarea capacitatii de muncă este organizată teritorial prin Serviciul de expertiză medicală și cabinete medicale.

Personalul care isi desfășoara activitatea in cadrul expertizei medicale sunt:

 1. medic primar;
 2. asistent medical/social;
 3. referent.

Activitățile desfasurate la nivelul cabinetului de expertiză medicală:

 1. avizarea prelungirilor de concedii medicale peste 90 de zile, dupa domiciliul pacientului;
 2. avizarea solicitarilor de prelungire a concediilor medicale peste 183 de zile si trimiterea lor catre Serviciul (Oficiul) de expertiza medicala de sector;
 3. avizarea propunerilor pentru pensionarea de invaliditate si emiterea deciziilor de incadrare in grad de invaliditate, dupa concediul pacientilor;
 4. revizuirea dosarelor medicale, la termen sau inainte de termen a dosarelor medicale pentru pacientii invalizi medicali;
 5. analizarea documentatiei medicale privind accidentele de munca si boli profesionale din teritoriu;
 6. eliberarea certificatelor medicale pentru Legea 416/2004;
 7. intocmirea situatiilor statistice periodice (lunare, trimestriale, anuale);
 8. efectuarea de controale pe teren a certificatelor de concediu medical, in echipa mixta cu medicii de la Casele de Asigurari de Sanatate.

Activitati la nivelul Serviciului de expertiza medicala:

 1. rezolvarea contestatiilor depuse la deciziile eliberate de cabinetele de expertiza medicala;
 2. analizarea propunerilor de prelungire a concediilor medicale peste 183 de zile si trimiterea acestora pentru avizare la INERCIM.
 3. avizarea propunerilor de pensionare de invaliditate pentru pacientii din afara muncii, dupa domiciliul acestora;
 4. activitatea de control al cabinetelor de expertiza medicala din subordine;
 5. analizarea invaliditatii din sector;
 6. intocmirea situatiilor statistice si/al raporturilor periodice la CJP Argeș si INERCIM.

Acte medicale necesare pacientilor la prezentarea la medicul expert:

 1. acte de identitate;
 2. acte medicale: referat medical pentru prelungirea concediului medical; bilete de externare din spital;
 3. investigatii de laborator, paraclinice care sa sustina diagnosticul de trimitere la Comisia Medicala;
 4. adeverinta de salariat cu concediile medicale acumulate; plan de recuperare si avizare de stare prezenta, pentru bolnavii la revizuire medicala.